Fiolas

Tarihte & Eski Tıpta Gül

Babil’in Asma Bahçeleri

Eski Mısır’da ve Antik Yunan’da

dahi gülün güzel koku elde etmek için kullanıldığı ve bununla beraber

Babil’in Asma Bahçeleri ve burada Amytes’in yetiştirdiği çiçeklerin arasında gülün yer aldığı bilinmektedir.

Türklerde Kullanımı

Orta Asya orijinli olan gülün Türklerde kullanımına dair bilgiler, kaynaklar ışığında ancak 11. yüzyıla kadar incelenebilmektedir.

Gülün güzel koku amaçlı kullanılması tıp kitaplarının biraz dışında kalmaktadır.

Fakat gül kokusuyla hazırlanan bir pudradan 15. yüzyılda yazılmış önemli bir tıp kitabı olan “Kemaliye”de bahsedilir.

Gül yaprakları havanda dövülüp toz haline getirilir ve hamamdan sonra nemli iken boyna masaj yapılarak uygulanır.

Böylece gül kokusu uzun süre çıkmaz. Uygulanma sebebi ruhun tedavisi içindir.

Bununla birlikte İstanbul’daki Topkapı Sarayı’nda da bir Gülhane olduğunu biliyoruz. Bu Gülhane Osmanlı döneminde güllerin yetiştirildiği yer olarak kullanılmaktaydı.

1776 yılında Kauffer’in yaptığı haritada da aynı plan ve tarifi görmek mümkündür.

Saray bahçesinde burada yetişen güllerden gül suyu imal edildiğini biliyoruz.

Diğerleri gibi gül yağı da eski tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır.

Beyinden kaynaklanan hastalıklarda ve hafızayı güçlendirmek için gül yağının kullanılışından İbn-i Sina’nın meşhur kitabı “el-Kanun fi’t-Tıbb”da bahsedilir.